Naknada žrtvama kaznenih djela

Finska

Sadržaj omogućio
Finska

PRONALAŽENJE NADLEŽNIH SUDOVA

Alat za pretraživanje služi za pronalaženje suda/tijela nadležnog za određeni europski pravni instrument. Napominjemo da unatoč nastojanjima da se osigura točnost rezultata, mogu postojati iznimke u pogledu određivanja nadležnosti koje nisu nužno obuhvaćene.

Finska

Naknada štete žrtvama kaznenih djela


*obvezan unos

Jezici za slanje prijava

Finski, švedski i engleski.

Obrascima zahtjeva za naknadu

Obrazac zahtjeva (na finskom jeziku) PDF (315 Kb) fi

Obrazac zahtjeva (na švedskom jeziku) PDF (377 Kb) fi

Obrazac zahtjeva (na engleskom jeziku) PDF (299 Kb) fi

Sastavite i predajte spis i obrazac zahtjeva:

Svoj zahtjev možete poslati elektroničkim putem, koristeći se uslugom za sigurnu razmjenu poruka https://turvaviesti.valtiokonttori.fi/, ili poštom na adresu: Valtiokonttori, PL 550, 00054 Valtiokonttori.

Naknadu možete zatražiti i putem korisničke službe na internetu. Koristimo Suomi.fi, zajednički sustav identifikacije za javna tijela. Možete se identificirati s pomoću finskih bankovnih podataka, mobilnog certifikata ili kartice za identifikaciju.

https://asiointipalvelu.valtiokonttori.fi/etusivu/.

Posljednji put ažurirano: 15/07/2021

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća država članica. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.