Naknada žrtvama kaznenih djela

Irska

Sadržaj omogućio
Irska

Jezici za slanje prijava

Engleski i irski.

Obrascima zahtjeva za naknadu

Poveznica u nastavku vodi na novu posebnu internetsku stranicu Odjela za pravosuđe o sustavu odštete za žrtve nasilnih kaznenih djela:

https://www.gov.ie/en/campaigns/0bff8-criminal-injuries-compensation-scheme/?referrer=http://www.gov.ie/criminalinjuries/

Posljednji put ažurirano: 18/05/2023

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća država članica. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.