Naknada žrtvama kaznenih djela

Litva

Sadržaj omogućio
Litva

Jezici za slanje prijava

Dopuštena je komunikacija na litavskom i engleskom jeziku.

Obrascima zahtjeva za naknadu

Obrasci zahtjeva za naknadu moraju biti na litavskom jeziku.

Posljednji put ažurirano: 07/04/2023

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća država članica. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.