Naknada žrtvama kaznenih djela

Luksemburg

Sadržaj omogućio
Luksemburg

PRONALAŽENJE NADLEŽNIH SUDOVA/TIJELA

Alat za pretraživanje služi za pronalaženje suda/tijela nadležnog za određeni europski pravni instrument. Napominjemo da unatoč nastojanjima da se osigura točnost rezultata, mogu postojati iznimke u pogledu određivanja nadležnosti koje nisu nužno obuhvaćene.

Luksemburg

Naknada štete žrtvama kaznenih djela


*obvezan unos

Jezici za slanje prijava

U skladu s člankom 11. stavkom 1. Luksemburg prihvaća sljedeće jezike:

  • luksemburški,
  • francuski i
  • njemački.

Obrascima zahtjeva za naknadu

U Luksemburgu osobe koje traže naknadu ne trebaju popuniti poseban obrazac.

Sve što žrtve kaznenog djela trebaju učiniti jest poslati pismeno u kojem navode datum i mjesto počinjenja kaznenog djela, kao i pojedinosti o kaznenom djelu.

Trebaju priložiti preslike svih dokumenata u prilog svojem zahtjevu za naknadu (preslik policijskog izvješća, svih donesenih sudskih odluka, popratne dokumentacije kojom se dokazuje njihova potpuna nesposobnost za rad, trajni invaliditet, njihovo povećanje troškova ili smanjenje dohotka, kao i dokumentacije u kojoj se opisuje njihov invaliditet, kako bi se osiguralo da dobiju djelotvornu i primjerenu naknadu od počinitelja).

Posljednji put ažurirano: 06/05/2022

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća država članica. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.