Naknada žrtvama kaznenih djela

Portugal

Sadržaj omogućio
Portugal

Jezici za slanje prijava

Portugalski i engleski.

Obrascima zahtjeva za naknadu

Obrasci su odobreni Odlukom br. 403/2012 od 7. prosinca 2012.

Obrasci su dostupni u elektroničkom obliku na internetskim stranicama Odbora za zaštitu žrtava kaznenih djela (Comissão de Proteção às Vítimas de Crimes).

Posljednji put ažurirano: 10/05/2021

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća država članica. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.