Naknada žrtvama kaznenih djela

Slovačka

Sadržaj omogućio
Slovačka

Jezici za slanje prijava

U članku 20. stavku 1. Zakona br. 274/2017 o žrtvama kaznenih djela i izmjeni određenih zakona navedeno je da se „dokumenti i informacije iz članaka 18. i 19. šalju na službenom jeziku ili na jednom od službenih jezika države članice čijem se tijelu upućuju ili na nekom drugom jeziku čiju je uporabu ta država članica odobrila, uz iznimku sljedećih dokumenata:

(a) odluka tijela nadležnog za donošenje odluka, koje se sastavljaju na jeziku određenom njezinim pravnim poretkom

(b) izjava žrtava nasilnog kaznenog djela ili drugih osoba iz članka 18. stavka 6. točke (b) i članka 19. stavka 4. točke (b), koje se sastavljaju na jeziku države članice, kako je odredilo njezino pomoćno tijelo”.

U članku 20. stavku 2. Zakona br. 274/2017 navedeno je da se „u skladu s uvjetima iz stavka 1. dokumenti i informacije upućene slovačkim tijelima šalju na slovačkom i engleskom jeziku”.

Obrascima zahtjeva za naknadu

Dodatne informacije, uključujući obrazac zahtjeva za naknadu štete (Tlacivo_274_2017.docx), moguće je pronaći na internetskim stranicama Ministarstva pravosuđa Slovačke.

Posljednji put ažurirano: 10/10/2023

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća država članica. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.