Naknada žrtvama kaznenih djela

Slovačka

Sadržaj omogućio
Slovačka

Jezici za slanje prijava

Izvorna jezična inačica ove stranice slovački nedavno je izmijenjena. Naši prevoditelji trenutačno pripremaju jezičnu inačicu koju vidite.
Sljedeći jezici: njemačkiengleskifrancuski već su prevedeni.

U članku 20. stavku 1. Zakona br. 274/2017 o žrtvama kaznenih djela i izmjeni određenih zakona navodi se da dokumenti i informacije iz članaka 18. i 19. moraju biti na službenom jeziku ili jednom od službenih jezika države članice čijem se tijelu ti dokumenti ili informacije upućuju ili na nekom drugom jeziku čiju je upotrebu odobrila ta država članica, uz sljedeće iznimke:

(a) odluke tijela ovlaštenog za odlučivanje, koje se sastavljaju na jeziku utvrđenom pravnim poretkom te države članice;

(b) izjave žrtava kaznenog djela s elementima nasilja ili drugih osoba iz članka 18. stavka 6. točke (b) i članka 19. stavka 4. točke (b), koje se sastavljaju na jeziku države članice, kako utvrdi pomoćno tijelo te države članice.

U članku 20. stavku 2. Zakona br. 274/2017 navodi se da u skladu s uvjetima iz stavka 1. dokumenti i informacije koji se upućuju slovačkim tijelima moraju biti na slovačkom jeziku.

Obrascima zahtjeva za naknadu

Dodatne informacije, uključujući obrazac zahtjeva za naknadu štete (Tlacivo_274_2017.docx), moguće je pronaći na internetskim stranicama Ministarstva pravosuđa Slovačke.

Posljednji put ažurirano: 31/05/2023

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća država članica. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.