Naknada žrtvama kaznenih djela

Slovenija

Sadržaj omogućio
Slovenija

Jezici za slanje prijava

Zahtjevi za naknadu štete moraju se podnijeti na slovenskom jeziku.

Obrascima zahtjeva za naknadu

Zahtjevi za naknadu štete moraju se podnijeti na propisanom obrascu, kojemu mora biti priložena izjava. Obrazac je dostupan na internetskim stranicama Ministarstva pravosuđa. Obrasci za pripadnike talijanske i mađarske nacionalne manjine dostupni su kao neslužbeni prijevodi na talijanski i mađarski jezik.

http://www.mp.gov.si/si/delovna_podrocja/direktorat_za_kaznovalno_pravo_in_clovekove_pravice/sektor_za_popravo_krivic_in_podporo_zrtvam_kaznivih_dejanj/odskodnine_zrtvam_kaznivih_dejanj/

Obrazac je dostupan i na engleskom (vidjeti u nastavku), ali samo u informativne svrhe; zahtjevi za naknadu štete moraju se podnijeti na slovenskom jeziku.

http://www.mp.gov.si/en/areas_of_work/legislation_on_the_justice_system/sektor_za_popravo_krivic_in_podporo_zrtvam_kaznivih_dejanj/crime_victims_compensation_national_cross_boarder_situations/

Posljednji put ažurirano: 28/03/2019

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća država članica. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.