Naknada žrtvama kaznenih djela

Španjolska

Sadržaj omogućio
Španjolska

Jezici za slanje prijava

Španjolski.

Obrascima zahtjeva za naknadu

Obrazac PDF (75 Kb) es za slanje zahtjeva za naknadu u prekograničnim slučajevima

Obrazac PDF (53 Kb) es za slanje odluka o zahtjevu za naknadu u prekograničnim slučajevima

Posljednji put ažurirano: 25/06/2021

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća država članica. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.