Naknada žrtvama kaznenih djela

Švedska

Sadržaj omogućio
Švedska

Jezici za slanje prijava

Švedski ili engleski.

Obrascima zahtjeva za naknadu

Obrasci na švedskom:

Ansökan om brottsskadeersättning [zahtjev za naknadu štete za žrtve kaznenih djela] (potrebna je identifikacija s pomoću aplikacije Swedish Mobile BankID)

Ansökan om brottsskadeersättning för personskada och kränkning [zahtjev za naknadu štete za žrtve kaznenih djela u slučaju osobne povrede i kršenja osobnog integriteta] (pdf)

Ansökan om brottsskadeersättning till ett barn som har bevittnat brott (brottsoffermyndigheten.se) [zahtjev za naknadu štete za dijete žrtvu kaznenog djela koje je svjedočilo kaznenom djelu] (Švedsko tijelo za potporu žrtvama (brottsoffermyndigheten.se), pdf)

Ansökan om brottsskadeersättning för sak- eller ren förmögenhetsskada [zahtjev za naknadu štete za žrtve kaznenih djela u slučaju materijalne ili čiste imovinske štete] (pdf)

Obrazac na engleskom:

zahtjev za naknadu štete za žrtve kaznenih djela u slučaju osobne povrede i kršenja osobnog integriteta (pdf)

Posljednji put ažurirano: 22/02/2022

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća država članica. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.