A bűncselekmények áldozatainak kárenyhítése

A 2004/80/EK irányelvvel kapcsolatos nemzeti tájékoztatás és online formanyomtatványok

Általános információk

A Tanács 2004/80/EK irányelve (2004. április 29.) a bűncselekmények áldozatainak kárenyhítéséről

Az irányelvet az Európai Unió valamennyi tagállama között alkalmazni kell.

Az irányelv értelmében minden tagállamnak létre kell hoznia egy nemzeti rendszert a szándékosan elkövetett erőszakos bűncselekmények áldozatainak kárenyhítésére. A jogszabály értelmében a szándékosan elkövetett erőszakos bűncselekmények áldozatai annak a tagállamnak a nemzeti kárenyhítési rendszeréhez fordulhatnak, amelynek területén a bűncselekményt elkövették.

Az irányelv a határokon átnyúló ügyek vonatkozásában a kárenyhítéshez való hozzájutás megkönnyítése céljából a nemzeti hatóságok közötti együttműködési rendszert hoz létre:

  • A külföldön (lakóhelyüktől eltérő uniós tagállamban) bűncselekmény áldozatául eső személyek a lakóhelyük szerinti államban nyújthatják be kérelmüket a támogató hatósághoz (a keresőben a „Támogató hatóságok” lehetőséget kell kiválasztani).
  • A támogató hatóság a kérelmet lefordítja, és továbbítja a bűncselekmény elkövetési helye szerinti tagállam döntéshozó hatóságának (a keresőben a „Döntéshozó hatóságok” lehetőséget kell választani). A kérelem elbírálásáért és a kárenyhítés kifizetéséért a döntéshozó hatóság felel.

A támogató és a döntéshozó hatóság egymás között az általuk elfogadott nyelveken kommunikál. Az elfogadott nyelv(ek) tekintetében annak a hatóságnak a tagállamát kell nézni, amelynek az ügyben releváns információkat (például a kérelmet, a határozatot vagy más közleményt) küldték.

Ha szeretne részletesebben tájékozódni valamelyik tagállamról, válassza ki a kívánt ország zászlaját.

A támogató és a döntéshozó hatóságot a nemzeti központi kapcsolattartó pontok segítik (a keresőben a „Központi kapcsolattartó pont” lehetőséget kell választani), amelyek feladata, hogy a határon átnyúló helyzetekben előmozdítsák a hatóságok közötti együttműködést, támogatást nyújtsanak, és megoldást keressenek.

Az európai e-igazságügyi portál tájékoztatást ad az irányelv alkalmazásáról, és felhasználóbarát eszközzel segíti a formanyomtatványok kitöltését.

Kapcsolódó linkek

A bűncselekmények áldozatainak kárenyhítése az Európai Unióban

ARCHÍV Európai Igazságügyi Atlasz (a webhely 2017. szeptember 30-án megszűnt)


ILLETÉKES BÍRÓSÁGOK/HATÓSÁGOK KERESÉSE

A lenti keresőeszköz segít megtalálni Önnek az(oka)t a bíróságo(ka)t/szerv(ek)et, amely(ek) illetékes(ek) az adott európai uniós jogi eszköz vonatkozásában. Figyelem: noha mindent megtettünk azért, hogy a rendszerben indított keresések a lehető legpontosabb találatokat eredményezzék, kivételes esetekben előfordulhat, hogy az illetékesség helytelen megállapítása miatt a keresés eredménye nem teljes.

A bűncselekmények áldozatainak kárenyhítése


*kötelező választás
Utolsó frissítés: 16/01/2023

A honlapot az Európai Bizottság tartja fenn. Az ezen az oldalon található információ nem feltétlenül tükrözi az Európai Bizottság hivatalos álláspontját. A Bizottság semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az e dokumentumban foglalt vagy említett információk és adatok tekintetében. Kérjük, az európai oldalak szerzői jogi szabályai vonatkozásában vegye figyelembe a jogi nyilatkozatot.