Žalos atlyginimas nusikaltimų aukoms

Nacionalinė informacija ir elektroninės formos, susijusios su Direktyva 2004/80/EB

Bendra informacija

2004 m. balandžio 29 d. Tarybos direktyva 2004/80/EB dėl kompensacijos nusikaltimų aukoms

Direktyva taikoma visose Europos Sąjungos valstybėse narėse.

Direktyvoje nustatyta, kad visos ES valstybės narės turi sukurti kompensacijų smurtinių tyčinių nusikaltimų aukoms schemas. Pagal šį teisės aktą visos smurtinių tyčinių nusikaltimų aukos turi galėti pasinaudoti nacionaline kompensacijų schema toje valstybėje narėje, kurios teritorijoje buvo įvykdytas nusikaltimas.

Tam, kad smurtinių tyčinių nusikaltimų aukos galėtų gauti kompensaciją tarpvalstybinėse bylose, šia direktyva nustatyta nacionalinių institucijų bendradarbiavimo sistema:

  • Asmenys, nukentėję nuo nusikaltimo viešėdami užsienyje (kitoje, ne savo gyvenamojoje, ES valstybėje narėje) gali pateikti prašymą padedančiajai institucijai valstybėje, kurioje gyvena (toliau pateikiamoje paieškos priemonėje pasirinkite nuorodą „padedančiosios institucijos“).
  • Padedančioji institucija išverčia prašymą ir perduoda jį sprendžiančiajai institucijai valstybėje narėje, kurioje buvo padarytas nusikaltimas (toliau pateikiamoje paieškos priemonėje pasirinkite nuorodą „sprendžiančiosios institucijos“). Prašymus nagrinėja ir kompensacijas moka sprendžiančioji institucija.

Padedančiosios ir sprendžiančiosios institucijos tarpusavyje bendrauja sutartomis priimtinomis kalbomis. Norėdami sužinoti apie priimtiną (-as) kalbą (-as), žiūrėkite, kurios valstybės narės institucijai reikia siųsti su bylą susijusią informaciją (pvz., prašymus, teismo spendimus ar kitokius pranešimus).

Spustelėjus kurios nors šalies vėliavą, bus pateikta išsami tos šalies informacija.

Padedančiosioms ir sprendžiančiosioms institucijos talkina nacionalinės centrinės ryšių palaikymo atstovybės (toliau pateikiamoje paieškos priemonėje pasirinkite nuorodą „centrinės ryšių palaikymo atstovybės“), kurių užduotis – skatinti institucijų bendradarbiavimą, teikti pagalbą ir ieškoti sprendimų tarpvalstybiniais atvejais.

Europos e. teisingumo portale galite rasti informacijos apie Direktyvos taikymą ir patogią formų pildymo priemonę.

Susijusios nuorodos

Kompensacijos nusikaltimų aukoms Europos Sąjungoje

ARCHYVUOTA Europos teisminio atlaso svetainė (nebeveikia nuo 2017 m. rugsėjo 30 d.)


KOMPETENTINGŲ TEISMŲ IR INSTITUCIJŲ PAIEŠKA

Ši paieškos priemonė jums padės nustatyti, į kokių teismų arba institucijų kompetencijos sritį patenka konkretus Europos teisės aktas. Atkreipiame jūsų dėmesį į tai, kad nors buvo padaryta viskas stengiantis užtikrinti rezultatų tikslumą, vis dėlto gali pasitaikyti išimtinių atvejų, kai kompetencijos nustatyti nepavyks.

Žalos atlyginimas nusikaltimų aukoms


*būtina nurodyti
Paskutinis naujinimas: 16/01/2023

Šį puslapį tvarko Europos Komisija. Šiame tinklalapyje pateikta informacija nebūtinai atitinka Europos Komisijos oficialią poziciją. Europos Komisija neprisiima atsakomybės ar įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą informaciją arba duomenis. Informacija apie ES tinklalapių autorių teises pateikiama teisiniame pranešime.