Žalos atlyginimas nusikaltimų aukoms

Austrija

Turinį pateikė
Austrija

Prašymų perdavimo kalbos

Pagal 2004 m. balandžio 20 d. Tarybos direktyvos 2004/80/EB, susijusios su kompensacija nusikaltimo aukoms, 11 straipsnio 1 dalies a ir b punktus, pareiškimus galima pateikti vokiečių ir anglų kalbomis.

Prašymų kompensacijoms gauti blankai

Pagalbos prašymo pagal Austrijos nusikaltimo aukų įstatymą (vok. Verbrechensopfergesetz, VOG) forma PDF (52 Kb) de

Paskutinis naujinimas: 01/04/2021

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.