Žalos atlyginimas nusikaltimų aukoms

Austrija

Turinį pateikė
Austrija

KOMPETENTINGŲ TEISMŲ IR INSTITUCIJŲ PAIEŠKA

Ši paieškos priemonė jums padės nustatyti, į kokių teismų arba institucijų kompetencijos sritį patenka konkretus Europos teisės aktas. Atkreipiame jūsų dėmesį į tai, kad nors buvo padaryta viskas stengiantis užtikrinti rezultatų tikslumą, vis dėlto gali pasitaikyti išimtinių atvejų, kai kompetencijos nustatyti nepavyks.

Austrija

Žalos atlyginimas nusikaltimų aukoms


*būtina nurodyti

Prašymų perdavimo kalbos

Pagal 2004 m. balandžio 20 d. Tarybos direktyvos 2004/80/EB, susijusios su kompensacija nusikaltimo aukoms, 11 straipsnio 1 dalies a ir b punktus, pareiškimus galima pateikti vokiečių ir anglų kalbomis.

Prašymų kompensacijoms gauti blankai

Pagalbos prašymo pagal Austrijos nusikaltimo aukų įstatymą (vok. Verbrechensopfergesetz, VOG) forma PDF (52 Kb) de

Paskutinis naujinimas: 11/12/2023

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.