Žalos atlyginimas nusikaltimų aukoms

Čekija

Turinį pateikė
Čekija

KOMPETENTINGŲ TEISMŲ IR INSTITUCIJŲ PAIEŠKA

Ši paieškos priemonė jums padės nustatyti, į kokių teismų arba institucijų kompetencijos sritį patenka konkretus Europos teisės aktas. Atkreipiame jūsų dėmesį į tai, kad nors buvo padaryta viskas stengiantis užtikrinti rezultatų tikslumą, vis dėlto gali pasitaikyti išimtinių atvejų, kai kompetencijos nustatyti nepavyks.

Čekija

Žalos atlyginimas nusikaltimų aukoms


*būtina nurodyti

Prašymų perdavimo kalbos

Paraiškos turi būti teikiamos čekų kalba.

Prašymų kompensacijoms gauti blankai

Paraiškos gali būti teikiamos naudojantis Čekijos teisingumo ministerijos interneto svetainėje pateikiama forma. Tačiau naudoti šią forma neprivaloma, o paraiškos nagrinėjimo procedūra gali būti pradėta gavus bet kokią paraišką, kurioje aiškiai nurodyta, jog ja siekiama, kad nusikaltimo aukai būtų skirta piniginė pagalba.

Paskutinis naujinimas: 11/12/2023

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.