Žalos atlyginimas nusikaltimų aukoms

Danija

Turinį pateikė
Danija

Prašymų perdavimo kalbos

Kompensacijų nusikaltimų aukoms institucija (dan. k. Erstatningsnævnet) Danijoje priima prašymus danų ir anglų k.

Su kitomis Šiaurės šalimis (Suomija, Islandija, Norvegija ir Švedija) Danija yra pasirašiusi konvenciją dėl kalbų, pagal kurią vienos Šiaurės šalies piliečiai turi teisę vartoti savo kalbą kitose Šiaurės šalyse. Konvencija apima danų, suomių, islandų, norvegų ir švedų kalbas.

Prašymų kompensacijoms gauti blankai

Šios institucijos svetainės http://www.erstatningsnaevnet.dk/ skiltyje selvbetjening (savitarna) pateiktos įvairios formos, taip pat ir prašymo forma danų ir anglų k.

Paskutinis naujinimas: 03/08/2023

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.