Žalos atlyginimas nusikaltimų aukoms

Danija

Turinį pateikė
Danija

KOMPETENTINGŲ TEISMŲ IR INSTITUCIJŲ PAIEŠKA

Ši paieškos priemonė jums padės nustatyti, į kokių teismų arba institucijų kompetencijos sritį patenka konkretus Europos teisės aktas. Atkreipiame jūsų dėmesį į tai, kad nors buvo padaryta viskas stengiantis užtikrinti rezultatų tikslumą, vis dėlto gali pasitaikyti išimtinių atvejų, kai kompetencijos nustatyti nepavyks.

Danija

Žalos atlyginimas nusikaltimų aukoms


*būtina nurodyti

Prašymų perdavimo kalbos

Kompensacijų nusikaltimų aukoms institucija (dan. k. Erstatningsnævnet) Danijoje priima prašymus danų ir anglų k.

Su kitomis Šiaurės šalimis (Suomija, Islandija, Norvegija ir Švedija) Danija yra pasirašiusi konvenciją dėl kalbų, pagal kurią vienos Šiaurės šalies piliečiai turi teisę vartoti savo kalbą kitose Šiaurės šalyse. Konvencija apima danų, suomių, islandų, norvegų ir švedų kalbas.

Prašymų kompensacijoms gauti blankai

Šios institucijos svetainės http://www.erstatningsnaevnet.dk/ skiltyje selvbetjening (savitarna) pateiktos įvairios formos, taip pat ir prašymo forma danų ir anglų k.

Paskutinis naujinimas: 03/08/2023

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.