Žalos atlyginimas nusikaltimų aukoms

Graikija

Turinį pateikė
Graikija

Prašymų perdavimo kalbos

Graikų kalba yra oficiali paraiškų teikimo, keitimosi informacija, duomenimis ir patvirtinamaisiais dokumentais kalba.

Prašymų kompensacijoms gauti blankai

Kompensacijos nukentėjusiesiems paraiškos formą galima rasti Teisingumo, skaidrumo ir žmogaus teisių ministerijos interneto svetainėje adresu:

http://www.ministryofjustice.gr/site/LinkClick.aspx?fileticket=rytwEr1HmLM%3d&tabid=151

Paskutinis naujinimas: 23/11/2020

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.