Žalos atlyginimas nusikaltimų aukoms

Lietuva

Turinį pateikė
Lietuva

Prašymų perdavimo kalbos

Pranešimų perdavimo kalbos yra lietuvių ir anglų.

Prašymų kompensacijoms gauti blankai

Prašymų kompensacijoms blankai turi būti lietuvių kalba.

Paskutinis naujinimas: 21/10/2019

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.