Žalos atlyginimas nusikaltimų aukoms

Malta

Turinį pateikė
Malta

Prašymų perdavimo kalbos

Paraiškos priimamos maltiečių ir anglų kalbomis.

Prašymų kompensacijoms gauti blankai

Paraiškos dėl kompensacijos forma pateikiama adresu: https://eforms.gov.mt/pdfforms.aspx?fid=pjd010e

Paskutinis naujinimas: 09/07/2024

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.