Žalos atlyginimas nusikaltimų aukoms

Nyderlandai

Turinį pateikė
Nyderlandai

Prašymų perdavimo kalbos

Paraiškas galima pateikti visomis kalbomis.

Prašymų kompensacijoms gauti blankai

Dėmesio! Šiame puslapyje originalo kalba (nyderlandų) neseniai atlikta pakeitimų. Puslapį jūsų pasirinkta kalba šiuo metu rengia mūsų vertėjai.

Paraiškos forma nukentėjusiesiems nyderlandų kalba

Paraiškos forma nukentėjusiesiems nyderlandų kalba

Paraiškos forma nukentėjusiesiems anglų kalba

Paraiškos forma giminaičiams anglų kalba

Paskutinis naujinimas: 06/04/2022

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.