Žalos atlyginimas nusikaltimų aukoms

Portugalija

Turinį pateikė
Portugalija

Prašymų perdavimo kalbos

Portugalų ir anglų kalbos.

Prašymų kompensacijoms gauti blankai

Formos patvirtintos 2012 m. gruodžio 7 d. įsakymu Nr. 403/2012.

Formos elektroniniu formatu pateiktos Nusikaltimų aukų apsaugos komisijos (port. Comissão de Proteção às Vítimas de Crime) interneto svetainėje.

Paskutinis naujinimas: 10/05/2021

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.