Kompensācija noziedzīgos nodarījumos cietušajiem

Čehija

Saturu nodrošina
Čehija

Valodas pieprasījumu pārsūtīšanai

Pieteikumus jāiesniedz čehu valodā.

Pieprasījuma veidlapas kompensācijas saņemšanai

Pieteikumus var sagatavot, izmantojot veidlapu, kas atrodama Čehijas Tieslietu ministrijas tīmekļa vietnē. Tomēr, veidlapas izmantošana nav obligāta un pieteikuma procedūru var sākt uz jebkura iesnieguma pamata, kurā skaidri lūgta finansiāla palīdzība noziedzīgā nodarījumā cietušai personai.

Lapa atjaunināta: 08/07/2022

Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.