Kompensācija noziedzīgos nodarījumos cietušajiem

Dānija

Saturu nodrošina
Dānija

KOMPETENTO TIESU/IESTĀŽU MEKLĒŠANA

Ar zemāk pieejamā rīka palīdzību varat atrast tiesas(u) vai iestādi(es), kuras(u) kompetencē ir kāds konkrēts Eiropas Savienības tiesību akts. Ņemiet vērā, ka, lai arī esam centušies darīt visu iespējamo, lai nodrošinātu rezultātu precizitāti, dažos izņēmuma gadījumos kompetence var būt norādīta neprecīzi.

Dānija

Kompensācija noziegumos cietušajiem


*jāaizpilda obligāti

Valodas pieprasījumu pārsūtīšanai

Kriminālnoziegumos gūtu traumu kompensāciju iestāde (Erstatningsnævnet) Dānijai adresētos pieteikumus pieņem dāņu vai angļu valodā.

Dānija ar pārējām ziemeļvalstīm, t. i., Somiju, Islandi, Norvēģiju un Zviedriju, ir noslēgusi vienošanos par valodu lietojumu, saskaņā ar kuru šo valstu pilsoņi citās ziemeļvalstīs var izmantot savas valsts valodu. Vienošanās attiecas uz dāņu, somu, islandiešu, norvēģu un zviedru valodu.

Pieprasījuma veidlapas kompensācijas saņemšanai

Dažādas veidlapas, tostarp pieteikuma veidlapa gan dāņu, gan angļu valodā, ir pieejamas iestādes tīmekļa vietnē http://www.erstatningsnaevnet.dk/, cilnē “Pašapkalpošanās” (“Selvbetjening”).

Lapa atjaunināta: 03/08/2023

Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.