Kompensācija noziedzīgos nodarījumos cietušajiem

Igaunija

Saturu nodrošina
Igaunija

Valodas pieprasījumu pārsūtīšanai

Igauņu valoda.

Pieprasījuma veidlapas kompensācijas saņemšanai

Veidlapa, lai pieteiktos kompensācijai, ir pieejama Sociālās apdrošināšanas pārvaldes tīmekļa vietnē

Lapa atjaunināta: 15/08/2019

Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.