Kompensācija noziedzīgos nodarījumos cietušajiem

Somija

Saturu nodrošina
Somija

KOMPETENTO TIESU/IESTĀŽU MEKLĒŠANA

Ar zemāk pieejamā rīka palīdzību varat atrast tiesas(u) vai iestādi(es), kuras(u) kompetencē ir kāds konkrēts Eiropas Savienības tiesību akts. Ņemiet vērā, ka, lai arī esam centušies darīt visu iespējamo, lai nodrošinātu rezultātu precizitāti, dažos izņēmuma gadījumos kompetence var būt norādīta neprecīzi.

Somija

Kompensācija noziegumos cietušajiem


*jāaizpilda obligāti

Valodas pieprasījumu pārsūtīšanai

Somu, zviedru un angļu valoda.

Pieprasījuma veidlapas kompensācijas saņemšanai

Pieprasījuma veidlapa:

Pieprasījuma veidlapa (somu valodā) PDF (315 Kb) fi

Pieprasījuma veidlapa (zviedru valodā) PDF (377 Kb) fi

Pieprasījuma veidlapa (angļu valodā) PDF (299 Kb) fi

Sagatavot un iesniegt dokumentāciju un pieprasījuma veidlapu:

Pieprasījumu varat iesniegt elektroniski, izmantojot drošo ziņojumu pakalpojumu https://turvaviesti.valtiokonttori.fi/, vai pa pastu uz šādu adresi: Valtiokonttori, PL 550, 00054 Valtiokonttori

Jūs varat arī pieprasīt kompensāciju, izmantojot mūsu tiešsaistes klientu pakalpojumu. Mēs izmantojam Suomi.fi tīmekļa pakalpojumu, kas ir kopīgs identifikācijas pakalpojums valsts iestādēm. Identifikācijai varat izmantot Somijas bankas kodus, mobilo sertifikātu vai sertifikātu karti.

https://asiointipalvelu.valtiokonttori.fi/etusivu/.

Lapa atjaunināta: 21/02/2024

Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.