Kompensācija noziedzīgos nodarījumos cietušajiem

Vācija

Saturu nodrošina
Vācija

KOMPETENTU TIESU MEKLĒŠANA

Ar zemāk pieejamā rīka palīdzību varat atrast tiesas(u) vai iestādi(es), kuras(u) kompetencē ir kāds konkrēts Eiropas Savienības tiesību akts. Ņemiet vērā, ka, lai arī esam centušies darīt visu iespējamo, lai nodrošinātu rezultātu precizitāti, dažos izņēmuma gadījumos kompetence var būt norādīta neprecīzi.

Vācija

Kompensācija noziegumos cietušajiem


*jāaizpilda obligāti

Valodas pieprasījumu pārsūtīšanai

Kompensācijas pieprasījumu un visus attiecīgos pavaddokumentus var nosūtīt visās ES oficiālajās valodās. Iestādes arī var apmainīties ar informāciju (7. līdz 10. pants) visās ES oficiālajās valodās.

Pieprasījuma veidlapas kompensācijas saņemšanai

Kompensācijas pieprasījuma veidlapa noziegumos cietušajiem PDF (387 Kb) de

Informācija par kompensācijas pieprasījuma veidlapu noziegumos cietušajiem PDF (137 Kb) de

Lapa atjaunināta: 22/06/2020

Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.