Kompensācija noziedzīgos nodarījumos cietušajiem

Īrija

Saturu nodrošina
Īrija

KOMPETENTU TIESU MEKLĒŠANA

Ar zemāk pieejamā rīka palīdzību varat atrast tiesas(u) vai iestādi(es), kuras(u) kompetencē ir kāds konkrēts Eiropas Savienības tiesību akts. Ņemiet vērā, ka, lai arī esam centušies darīt visu iespējamo, lai nodrošinātu rezultātu precizitāti, dažos izņēmuma gadījumos kompetence var būt norādīta neprecīzi.

Īrija

Kompensācija noziegumos cietušajiem


*jāaizpilda obligāti

Valodas pieprasījumu pārsūtīšanai

Angļu un īru valoda

Pieprasījuma veidlapas kompensācijas saņemšanai

Šeit http://www.justice.ie/en/JELR/Pages/WP15000110 ir saite uz Tieslietu un līdztiesības departamenta (Department of Justice and Equality) tīmekļa vietnes lapu, kurā ir informācija par Noziedzīgos nodarījumos cietušo kompensācijas mehānismu.

Pieteikuma veidlapām attiecībā uz nāvējošiem miesas bojājumiem un miesas bojājumiem, kas nav nāvējoši, var piekļūt, noklikšķinot uz saites lapas apakšā.

Lapa atjaunināta: 08/12/2020

Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.