Kompensācija noziedzīgos nodarījumos cietušajiem

Malta

Saturu nodrošina
Malta

Valodas pieprasījumu pārsūtīšanai

Valodas, kurās tiek pieņemti pieteikumi, ir maltiešu un angļu valoda.

Pieprasījuma veidlapas kompensācijas saņemšanai

Kompensācijas pieteikuma veidlapa ir pieejama šajā vietnē: https://eforms.gov.mt/pdfforms.aspx?fid=pjd010e

Lapa atjaunināta: 25/03/2023

Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.