Kompensācija noziedzīgos nodarījumos cietušajiem

Nīderlande

Saturu nodrošina
Nīderlande

Valodas pieprasījumu pārsūtīšanai

Pieteikumus var iesniegt jebkurā valodā.

Pieprasījuma veidlapas kompensācijas saņemšanai

Lūdzu, ņemiet vērā, ka šai lapai nesen tika atjaunināta oriģinālvalodas nīderlandiešu versija. Mūsu tulkotāji pašlaik gatavo versiju valodā, kuru esat izvēlējies.

Pieteikuma veidlapa cietušajiem holandiešu valodā

Pietiekuma veidlapa pārdzīvojošajiem radiniekiem holandiešu valodā

Pieteikuma veidlapa cietušajiem angļu valodā

Pieteikuma veidlapa pārdzīvojošajiem radiniekiem angļu valodā

Lapa atjaunināta: 06/04/2022

Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.