Kompensācija noziedzīgos nodarījumos cietušajiem

Zviedrija

Saturu nodrošina
Zviedrija

KOMPETENTO TIESU/IESTĀŽU MEKLĒŠANA

Ar zemāk pieejamā rīka palīdzību varat atrast tiesas(u) vai iestādi(es), kuras(u) kompetencē ir kāds konkrēts Eiropas Savienības tiesību akts. Ņemiet vērā, ka, lai arī esam centušies darīt visu iespējamo, lai nodrošinātu rezultātu precizitāti, dažos izņēmuma gadījumos kompetence var būt norādīta neprecīzi.

Zviedrija

Kompensācija noziegumos cietušajiem


*jāaizpilda obligāti

Valodas pieprasījumu pārsūtīšanai

Zviedru vai angļu valoda.

Pieprasījuma veidlapas kompensācijas saņemšanai

Veidlapas zviedru valodā:

ansökan om brottsskadeersättning (pieteikums par kompensāciju noziedzīgos nodarījumos cietušajiem; nepieciešama identifikācija svenskt mobilt bank-id)

Ansökan om brottsskadeersättning för personskada och kränkning (pieteikums kompensācijai par noziedzīgu nodarījumu rezultātā nodarītiem miesas bojājumiem un personas neaizskaramības pārkāpšanu) (pdf)

Ansökan om brottsskadeersättning till ett barn som har bevittnat brott (brottsoffermyndigheten.se) (pieteikums kompensācijai par noziedzīgu nodarījumu rezultātā nodarītu kaitējumu bērnam, kurš ir liecinieks noziegumam) (pdf)

Ansökan om brottsskadeersättning för sak- eller ren förmögenhetsskada (pieteikums kompensācijai par noziedzīgu nodarījumu rezultātā nodarītu materiālu vai tikai finansiālu kaitējumu) (pdf)

Veidlapa angļu valodā:

Pieteikums kompensācijai par noziedzīgu nodarījumu rezultātā nodarītiem miesas bojājumiem un personas neaizskaramības pārkāpšanu (pdf)

Lapa atjaunināta: 30/05/2024

Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.