Compensation to crime victims

National information and online forms concerning Directive 2004/80/EC

General information

Council Directive 2004/80/EC of 29 April 2004 relating to compensation to crime victims

The directive applies between all Member States of the European Union.

The directive requires that each EU Member State sets up a national scheme of compensation to all victims of violent, intentional crime. According to this law all victims of violent, intentional crime have access to the national compensation scheme in the Member State on whose territory the crime was committed.

To help victims of violent, intentional crime have access to compensation in cross border cases, the directive sets up a system of cooperation between national authorities:

  • Persons who fall victim to crime while being abroad (in an EU Member State in which they do not live) can submit the application to the assisting authority in the State which they live (Please select "Assisting authorities" in the search tool below).
  • The assisting authority translates and transmits the application to the deciding authority in the Member State where the crime was committed (Please select "Deciding authorities" in the search tool below). The deciding authority is responsible for assessing the application and paying the compensation.

The assisting and deciding authorities communicate among each other in the languages they have accepted. To find information about the accepted language(s) you should look at the Member State of the authority to which the information relevant to the case (e.g. application, decision or other communication) is sent.

Please select the relevant country's flag to obtain detailed national information.

The assisting and deciding authorities are helped by the national Central Contact Points (Please select "Central contact point" in the search tool below) whose role it is to promote cooperation between the authorities, give assistance and seek solutions in cross border situations.

The European e-Justice Portal provides you with information concerning the application of the directive and a user-friendly tool for filling in the forms.

Related links

Compensation to crime victims in the European Union

ARCHIVED European Judicial ATLAS website (closed on 30 September 2017)

Last update: 12/10/2020

This page is maintained by the European Commission. The information on this page does not necessarily reflect the official position of the European Commission. The Commission accepts no responsibility or liability whatsoever with regard to any information or data contained or referred to in this document. Please refer to the legal notice with regard to copyright rules for European pages.

Kompensācija noziedzīgos nodarījumos cietušajiem - Čehija

Valodas pieprasījumu pārsūtīšanai

Pieteikumus jāiesniedz čehu valodā.

Pieprasījuma veidlapas kompensācijas saņemšanai

Pieteikumus var sagatavot, izmantojot veidlapu, kas atrodama Saite atveras jaunā logāČehijas Tieslietu ministrijas tīmekļa vietnē. Tomēr, veidlapas izmantošana nav obligāta un pieteikuma procedūru var sākt uz jebkura iesnieguma pamata, kurā skaidri lūgta finansiāla palīdzība noziedzīgā nodarījumā cietušai personai.

Lapa atjaunināta: 10/05/2021

Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.

Kompensācija noziedzīgos nodarījumos cietušajiem - Dānija

Valodas pieprasījumu pārsūtīšanai

Kriminālnoziegumos gūtu traumu kompensāciju iestāde (Erstatningsnævnet) Dānijai adresētos pieteikumus pieņem dāņu vai angļu valodā.

Dānija ar pārējām ziemeļvalstīm, t. i., Somiju, Islandi, Norvēģiju un Zviedriju, ir noslēgusi vienošanos par valodu lietojumu, saskaņā ar kuru šo valstu pilsoņi citās ziemeļvalstīs var izmantot savas valsts valodu. Vienošanās attiecas uz dāņu, somu, islandiešu, norvēģu un zviedru valodu.

Pieprasījuma veidlapas kompensācijas saņemšanai

Dažādas veidlapas, tostarp pieteikuma veidlapa gan dāņu, gan angļu valodā, ir pieejamas iestādes tīmekļa vietnē http://www.erstatningsnaevnet.dk/, cilnē “Pašapkalpošanās” (“Selvbetjening”).

Lapa atjaunināta: 17/12/2019

Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.

Kompensācija noziedzīgos nodarījumos cietušajiem - Vācija

Valodas pieprasījumu pārsūtīšanai

Kompensācijas pieprasījumu un visus attiecīgos pavaddokumentus var nosūtīt visās ES oficiālajās valodās. Iestādes arī var apmainīties ar informāciju (7. līdz 10. pants) visās ES oficiālajās valodās.

Pieprasījuma veidlapas kompensācijas saņemšanai

Kompensācijas pieprasījuma veidlapa noziegumos cietušajiemPDF(387 Kb)de

Informācija par kompensācijas pieprasījuma veidlapu noziegumos cietušajiemPDF(137 Kb)de

Lapa atjaunināta: 22/06/2020

Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.

Kompensācija noziedzīgos nodarījumos cietušajiem - Igaunija

Valodas pieprasījumu pārsūtīšanai

Igauņu valoda.

Pieprasījuma veidlapas kompensācijas saņemšanai

Veidlapa, lai pieteiktos kompensācijai, ir pieejama Sociālās apdrošināšanas pārvaldes tīmekļa vietnē

Lapa atjaunināta: 15/08/2019

Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.

Kompensācija noziedzīgos nodarījumos cietušajiem - Īrija

Valodas pieprasījumu pārsūtīšanai

Angļu un īru valoda

Pieprasījuma veidlapas kompensācijas saņemšanai

Šeit http://www.justice.ie/en/JELR/Pages/WP15000110 ir saite uz Tieslietu un līdztiesības departamenta (Department of Justice and Equality) tīmekļa vietnes lapu, kurā ir informācija par Noziedzīgos nodarījumos cietušo kompensācijas mehānismu.

Pieteikuma veidlapām attiecībā uz nāvējošiem miesas bojājumiem un miesas bojājumiem, kas nav nāvējoši, var piekļūt, noklikšķinot uz saites lapas apakšā.

Lapa atjaunināta: 08/12/2020

Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.

Kompensācija noziedzīgos nodarījumos cietušajiem - Grieķija

Valodas pieprasījumu pārsūtīšanai

Oficiālā valoda, lai iesniegtu pieteikumu un apmainītos ar informāciju, precīzām ziņām un pavaddokumentiem Grieķijā.

Pieprasījuma veidlapas kompensācijas saņemšanai

Kompensācijas pieteikuma veidlapa cietušajiem ir pieejama Tieslietu, pārredzamības un cilvēktiesību ministrijas tīmekļa vietnē šeit:

http://www.ministryofjustice.gr/site/LinkClick.aspx?fileticket=rytwEr1HmLM%3d&tabid=151

Lapa atjaunināta: 23/11/2020

Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.

Kompensācija noziedzīgos nodarījumos cietušajiem - Spānija

Valodas pieprasījumu pārsūtīšanai

Spāņu valoda.

Pieprasījuma veidlapas kompensācijas saņemšanai

VeidlapaPDF(75 Kb)es, lai nosūtītu kompensācijas prasību pārrobežu gadījumos.

VeidlapaPDF(53 Kb)es, lai nosūtītu lēmumus attiecībā uz kompensācijas prasību pārrobežu gadījumos.

Lapa atjaunināta: 25/06/2021

Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.

Kompensācija noziedzīgos nodarījumos cietušajiem - Horvātija

Valodas pieprasījumu pārsūtīšanai

Pieteikumus un pieprasījumus pieņem horvātu valodā.

Pieprasījuma veidlapas kompensācijas saņemšanai

Kompensācijas pieprasījuma veidlapas ir pieejamas Tieslietu ministrijas tīmekļa vietnē gan horvātu, gan angļu valodā.

Saite: https://pravosudje.gov.hr/o-ministarstvu/djelokrug-6366/iz-pravosudnog-sustava-6372/podrska-zrtvama-i-svjedocima/6156

Lapa atjaunināta: 21/03/2019

Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.

Kompensācija noziedzīgos nodarījumos cietušajiem - Kipra

Valodas pieprasījumu pārsūtīšanai

Grieķu un angļu valoda.

Pieprasījuma veidlapas kompensācijas saņemšanai

Pieteikumu veidlapas un informācija par kompensāciju ir pieejama grieķu un angļu valodā Sociālās apdrošināšanas dienesta nodaļu birojos vai tā tīmekļa vietnē: http://www.mlsi.gov.cy/sid.

Pieteikuma veidlapu var iesniegt personīgi vai nosūtīt pa pastu uz šādu adresi: Social Insurance Services (Ypiresíes Koinonikón Asfalíseon) Leoforos Lordou Vyronos 7, 1465 Nicosia, Cyprus.

Lapa atjaunināta: 08/09/2020

Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.

Kompensācija noziedzīgos nodarījumos cietušajiem - Lietuva

Valodas pieprasījumu pārsūtīšanai

Saziņa tiek veikta lietuviešu un angļu valodā.

Pieprasījuma veidlapas kompensācijas saņemšanai

Kompensācijas pieteikuma veidlapa ir jāaizpilda lietuviešu valodā.

Lapa atjaunināta: 21/10/2019

Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.

Kompensācija noziedzīgos nodarījumos cietušajiem - Luksemburga

Valodas pieprasījumu pārsūtīšanai

Saskaņā ar 11. panta 1. punktu Luksemburgā ir pieņemamas šādas valodas:

  • luksemburgiešu,
  • franču un
  • vācu valoda.

Pieprasījuma veidlapas kompensācijas saņemšanai

Luksemburgā, lai saņemtu kompensāciju, nav jāaizpilda īpaša veidlapa.

Noziegumos cietušajiem vienkārši ir jānosūta vēstule, norādot nozieguma datumu, vietu un sīkāku informāciju par noziegumu.

Vēstulei jāpievieno visu kompensācijas pieprasījuma pavaddokumentu kopijas (policijas ziņojuma kopija, visu jau izdoto tiesas lēmumu kopijas, kopijas pavaddokumentiem, kas apliecina vispārējo darbnespēju, pastāvīgu invaliditāti, izdevumu palielināšanos vai ienākumu samazināšanos, un kopijas dokumentiem, kuros raksturota invaliditāte, lai nodrošinātu, ka no pārkāpēja tiek saņemta efektīva un atbilstoša kompensācija).

Lapa atjaunināta: 24/04/2020

Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.

Kompensācija noziedzīgos nodarījumos cietušajiem - Malta

Valodas pieprasījumu pārsūtīšanai

Valodas, kurās tiek pieņemti pieteikumi, ir maltiešu un angļu valoda.

Pieprasījuma veidlapas kompensācijas saņemšanai

Kompensācijas pieteikuma veidlapa ir pieejama šajā vietnē: https://eforms.gov.mt/pdfforms.aspx?fid=pjd010e

Lapa atjaunināta: 29/03/2019

Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.

Kompensācija noziedzīgos nodarījumos cietušajiem - Nīderlande

Lapa atjaunināta: 26/03/2019

Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.

Kompensācija noziedzīgos nodarījumos cietušajiem - Austrija

Valodas pieprasījumu pārsūtīšanai

Saskaņā ar 11. panta 1. punkta a) un b) apakšpunktu Padomes 2004. gada 29. aprīļa Direktīvā 2004/80/EK par kompensāciju noziegumos cietušajiem pieteikumus var nosūtīt vācu un angļu valodā.

Pieprasījuma veidlapas kompensācijas saņemšanai

Veidlapa atbalsta pieprasīšanai saskaņā ar Austrijas Likumu par noziegumos cietušajiem (Verbrechensopfergesetz, VOG)PDF(52 Kb)de

Lapa atjaunināta: 01/04/2021

Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.

Kompensācija noziedzīgos nodarījumos cietušajiem - Portugāle

Valodas pieprasījumu pārsūtīšanai

Portugāļu un angļu valoda.

Pieprasījuma veidlapas kompensācijas saņemšanai

Veidlapas ir apstiprinātas ar 2012. gada 7. decembra Rīkojumu Nr. 403/2012.

Veidlapas ir pieejamas Saite atveras jaunā logāelektroniskā formātā Noziedzīgos nodarījumos cietušo aizsardzības komisijas (Comissão de Proteção às Vítimas de Crimes) tīmekļa vietnē.

Lapa atjaunināta: 10/05/2021

Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.

Kompensācija noziedzīgos nodarījumos cietušajiem - Slovēnija

Valodas pieprasījumu pārsūtīšanai

Prasības par kompensāciju jāiesniedz slovēņu valodā

Pieprasījuma veidlapas kompensācijas saņemšanai

Prasības par kompensāciju jāiesniedz izmantojot konkrētu veidlapu un tām jāpievieno deklarācija. Veidlapa ir pieejama Tieslietu ministrijas mājas lapā. Itāļu un ungāru nacionālo minoritāšu pārstāvjiem paredzētas veidlapas ir pieejamas kā neoficiāli tulkojumi itāļu un ungāru valodā.

http://www.mp.gov.si/si/delovna_podrocja/direktorat_za_kaznovalno_pravo_in_clovekove_pravice/sektor_za_popravo_krivic_in_podporo_zrtvam_kaznivih_dejanj/odskodnine_zrtvam_kaznivih_dejanj/

Veidlapa ir pieejama arī angļu valodā (sk. turpmāk), taču tikai informatīvos nolūkos; prasība par kompensāciju ir jāiesniedz slovēņu valodā.

http://www.mp.gov.si/en/areas_of_work/legislation_on_the_justice_system/sektor_za_popravo_krivic_in_podporo_zrtvam_kaznivih_dejanj/crime_victims_compensation_national_cross_boarder_situations/

Lapa atjaunināta: 28/03/2019

Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.

Kompensācija noziedzīgos nodarījumos cietušajiem - Slovākija

Valodas pieprasījumu pārsūtīšanai

Likuma Nr. 274/2017 par noziegumos cietušajiem, ar kuru groza noteiktus likumus, konkrēti tā 20. iedaļas 1. punktā, ir noteikts, ka “18. un 19. iedaļā minētie dokumenti un informācija ir jānosūta tās dalībvalsts oficiālajā valodā vai vienā no oficiālajām valodām, pie kuras iestādes vēršas, vai citā valodā, kuras lietojumu minētā dalībvalsts ir apstiprinājusi, izņemot šādus gadījumus:

a) lēmumi, kurus pieņēmusi lēmējiestāde – tos sagatavo tajā valodā, kas noteikta valsts tiesiskajā regulējumā;

b) paziņojumi, kurus snieguši vardarbīga noziegumā cietušie vai citas personas, kas minētas 18. iedaļas 6. punkta b) apakšpunktā – tos sagatavo dalībvalsts valodā, kā to noteikusi palīgiestāde.”

Likuma Nr. 274/2017 20. iedaļas 2. punktā ir noteikts, ka “ievērojot 1. punktā minētos nosacījumus, Slovākijas iestādēm adresētus dokumentus un informāciju nosūta slovāku valodā.”

Pieprasījuma veidlapas kompensācijas saņemšanai

Papildu informācija, tai skaitā pieteikuma veidlapa (Saite atveras jaunā logāTlacivo_274_2017.docx), ir atrodama Saite atveras jaunā logāSlovākijas Republikas Tieslietu ministrijas tīmekļa vietnē.

Lapa atjaunināta: 24/05/2021

Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.

Kompensācija noziedzīgos nodarījumos cietušajiem - Somija

Valodas pieprasījumu pārsūtīšanai

Somu, zviedru un angļu valoda.

Pieprasījuma veidlapas kompensācijas saņemšanai

Pieprasījuma veidlapa:

Pieprasījuma veidlapa (somu valodā)PDF(315 Kb)fi

Pieprasījuma veidlapa (zviedru valodā)PDF(377 Kb)fi

Pieprasījuma veidlapa (angļu valodā)PDF(299 Kb)fi

Sagatavot un iesniegt dokumentāciju un pieprasījuma veidlapu:

Pieprasījumu varat iesniegt elektroniski, izmantojot drošo ziņojumu pakalpojumu Saite atveras jaunā logāhttps://turvaviesti.valtiokonttori.fi/, vai pa pastu uz šādu adresi: Valtiokonttori, PL 550, 00054 Valtiokonttori

Jūs varat arī pieprasīt kompensāciju, izmantojot mūsu tiešsaistes klientu pakalpojumu. Mēs izmantojam Suomi.fi tīmekļa pakalpojumu, kas ir kopīgs identifikācijas pakalpojums valsts iestādēm. Identifikācijai varat izmantot Somijas bankas kodus, mobilo sertifikātu vai sertifikātu karti.

Saite atveras jaunā logāhttps://asiointipalvelu.valtiokonttori.fi/etusivu/.

Lapa atjaunināta: 15/07/2021

Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.

Kompensācija noziedzīgos nodarījumos cietušajiem - Zviedrija

Valodas pieprasījumu pārsūtīšanai

Zviedru vai angļu valoda.

Pieprasījuma veidlapas kompensācijas saņemšanai

Veidlapas zviedru valodā:

Saite atveras jaunā logāAnsökan om brottsskadeersättning (‘pieteikums par kompensāciju noziedzīgos nodarījumos cietušajiem’; nepieciešama identifikācija, izmantojot Swedish Mobile BankID)

Saite atveras jaunā logāAnsökan om brottsskadeersättning för personskada och kränkning (‘pieteikums par noziedzīgu nodarījumu kompensāciju saistībā ar miesas bojājumiem un personas neaizskaramības pārkāpumu, pdf)

Saite atveras jaunā logāAnsökan om brottsskadeersättning för barn som bevittnat brott som varit ägnat att skada barnets trygghet och tillit i förhållande till en närstående person (‘pieteikums par noziedzīgu nodarījumu kompensāciju bērnam, kurš ir liecinieks noziegumam, kas var kaitēt bērna uzticībai un ticībai tuvam radiniekam’, pdf)

Saite atveras jaunā logāAnsökan om brottsskadeersättning för sak- eller ren förmögenhetsskada (‘pieteikums par noziedzīgu nodarījumu kompensāciju saistībā ar materiālu vai tīri finansiālu kaitējumu’, pdf)

Veidlapa angļu valodā:

Saite atveras jaunā logāPieteikums par noziedzīgu nodarījumu kompensāciju par miesas bojājumiem un tiesību par personas neaizskaramības pārkāpšanu (pdf)

Lapa atjaunināta: 09/11/2020

Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.

Kompensācija noziedzīgos nodarījumos cietušajiem - Ziemeļīrija

Lapa atjaunināta: 05/03/2021

Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.