Kumpens għall-vittmi tal-kriminalità

Awstrija

Il-kontenut ipprovdut minn
Awstrija

Lingwi li bihom jistgħu jintbagħtu r-rikorsi

Skont l-Artikoli 11(1)(a) u (b) tad-Direttiva tal-Kunsill 2004/80/KE tad-29 ta’ April 2004 li għandha x'taqsam ma' kumpens għal vittmi ta' delitti, it-talbiet jistgħu jintbagħtu bil-Ġermaniż u bl-Ingliż.

Formoli ta' rikors għall-kumpens

Formola għal talba għal appoġġ skont l-Att Awstrijak dwar il-Vittmi tal-Kriminalità ( Verbrechensopfergesetz , VOG) PDF (52 Kb) de

L-aħħar aġġornament: 22/03/2023

Il-verzjoni bil-lingwa nazzjonali hija ġestita mill-Istat Membru rispettiv. It-traduzzjonijiet saru mis-servizz tal-Kummissjoni Ewropea. Jista' jkun hemm xi tibdil imdaħħal fl-oriġinal mill-awtorità nazzjonali kompetenti li jkun għadu ma jidhirx fit-traduzzjonijiet. Il-Kummissjoni Ewropea ma taċċettax responsabbilta jew kwalunkwe tip ta' tort fir-rigward ta' kull informazzjoni jew dejta li tinsab jew li hemm referenza għaliha f'dan id-dokument. Jekk jogħġbok irreferi għall-avviż legali sabiex tiċċekkja r-regoli dwar id-drittijiet tal-awtur għall-Istati Membri responsabbli minn din il-paġna.