Kumpens għall-vittmi tal-kriminalità

il-Kroazja

Il-kontenut ipprovdut minn
il-Kroazja

Lingwi li bihom jistgħu jintbagħtu r-rikorsi

Ir-rikorsi u t-talbiet jiġu aċċettati fil-lingwa Kroata.

Formoli ta' rikors għall-kumpens

Il-formuli għall-għoti ta’ kumpens huma disponibbli fis-sit web tal-Ministru tal-Ġustizzja, kemm bil-lingwa Kroata u kif ukoll bil-lingwa Ingliża.

Ħolqa: https://pravosudje.gov.hr/o-ministarstvu/djelokrug-6366/iz-pravosudnog-sustava-6372/podrska-zrtvama-i-svjedocima/6156

L-aħħar aġġornament: 21/03/2019

Il-verzjoni bil-lingwa nazzjonali hija ġestita mill-Istat Membru rispettiv. It-traduzzjonijiet saru mis-servizz tal-Kummissjoni Ewropea. Jista' jkun hemm xi tibdil imdaħħal fl-oriġinal mill-awtorità nazzjonali kompetenti li jkun għadu ma jidhirx fit-traduzzjonijiet. Il-Kummissjoni Ewropea ma taċċettax responsabbilta jew kwalunkwe tip ta' tort fir-rigward ta' kull informazzjoni jew dejta li tinsab jew li hemm referenza għaliha f'dan id-dokument. Jekk jogħġbok irreferi għall-avviż legali sabiex tiċċekkja r-regoli dwar id-drittijiet tal-awtur għall-Istati Membri responsabbli minn din il-paġna.