Kumpens għall-vittmi tal-kriminalità

Ċipru

Il-kontenut ipprovdut minn
Ċipru

Lingwi li bihom jistgħu jintbagħtu r-rikorsi

il-Grieg u l-Ingliż

Formoli ta' rikors għall-kumpens

Il-formuli ta’ applikazzjoni u l-informazzjoni dwar il-kumpens huma disponibbli, bil-Grieg u bl-Ingliż, fl-uffiċċji tad-dipartiment tas-Servizzi tal-Assigurazzjoni Soċjali jew fuq is-sit web tiegħu: http://www.mlsi.gov.cy/sid.

Inti tista’ twassal il-formula tal-applikazzjoni tiegħek personalment jew bil-posta fl-indirizz segwenti: Social Insurance Services (Ypiresíes Koinonikón Asfalíseon) Leoforos Lordou Vyronos 7, 1465 Nicosia, Cyprus.

L-aħħar aġġornament: 23/01/2023

Il-verzjoni bil-lingwa nazzjonali hija ġestita mill-Istat Membru rispettiv. It-traduzzjonijiet saru mis-servizz tal-Kummissjoni Ewropea. Jista' jkun hemm xi tibdil imdaħħal fl-oriġinal mill-awtorità nazzjonali kompetenti li jkun għadu ma jidhirx fit-traduzzjonijiet. Il-Kummissjoni Ewropea ma taċċettax responsabbilta jew kwalunkwe tip ta' tort fir-rigward ta' kull informazzjoni jew dejta li tinsab jew li hemm referenza għaliha f'dan id-dokument. Jekk jogħġbok irreferi għall-avviż legali sabiex tiċċekkja r-regoli dwar id-drittijiet tal-awtur għall-Istati Membri responsabbli minn din il-paġna.