Kumpens għall-vittmi tal-kriminalità

Repubblika Ċeka

Il-kontenut ipprovdut minn
Repubblika Ċeka

Lingwi li bihom jistgħu jintbagħtu r-rikorsi

Ir-rikorsi jridu jsiru biċ-Ċek.

Formoli ta' rikors għall-kumpens

Jekk jogħġbok innota li l-verżjoni bil-lingwa oriġinali ta' din il-paġna iċ-Ċek ġiet emendata reċentement. Il-verżjoni tal-lingwa li qed tara bħalissa attwalment qed tiġi ppreparata mit-tradutturi tagħna.
Jekk jogħġbok innota li dawn il-lingwi li ġejjin diġà ġew tradotti.

Ir-rikorsi jistgħu jsiru billi tintuża l-formola li tinstab fis-sit web tal-Ministeru għall-Ġustizzja Ċek. Madankollu, l-użu tal-formola mhuwiex obbligatorju u l-proċedura tar-rikors tista’ tinbeda abbażi ta’ kwalunkwe sottomissjoni li b’mod ċar tfittex l-għoti ta’ assistenza monetarja għal vittma ta’ reat.

L-aħħar aġġornament: 10/05/2021

Il-verzjoni bil-lingwa nazzjonali hija ġestita mill-Istat Membru rispettiv. It-traduzzjonijiet saru mis-servizz tal-Kummissjoni Ewropea. Jista' jkun hemm xi tibdil imdaħħal fl-oriġinal mill-awtorità nazzjonali kompetenti li jkun għadu ma jidhirx fit-traduzzjonijiet. Il-Kummissjoni Ewropea ma taċċettax responsabbilta jew kwalunkwe tip ta' tort fir-rigward ta' kull informazzjoni jew dejta li tinsab jew li hemm referenza għaliha f'dan id-dokument. Jekk jogħġbok irreferi għall-avviż legali sabiex tiċċekkja r-regoli dwar id-drittijiet tal-awtur għall-Istati Membri responsabbli minn din il-paġna.