Kumpens għall-vittmi tal-kriminalità

Repubblika Ċeka

Il-kontenut ipprovdut minn
Repubblika Ċeka

SIB QRATI/AWTORITAJIET KOMPETENTI

L-għodda ta' tiftix hawn taħt se tgħinek tidentifika qorti/qrati jew awtorità(jiet) kompetenti għal strument legali Ewropew speċifiku. Jekk jogħġbok innota li għalkemm sar kull sforz biex tiġi aċċertata l-preċiżjoni tar-riżultati, jista' jkun hemm xi każijiet eċċezzjonali li jikkonċernaw id-determinazzjoni ta' kompetenza li mhumiex neċessarjament koperti.

Repubblika Ċeka

Kumpens għall-Vittmi ta' Reati


*input mandatarju

Lingwi li bihom jistgħu jintbagħtu r-rikorsi

Ir-rikorsi jridu jsiru biċ-Ċek.

Formoli ta' rikors għall-kumpens

Ir-rikorsi jistgħu jsiru billi tintuża l-formola li tinstab fis-sit web tal-Ministeru għall-Ġustizzja Ċek. Madankollu, l-użu tal-formola ma huwiex obbligatorju u l-proċedura tar-rikors tista’ tinbeda abbażi ta’ kwalunkwe att li b’mod ċar jitlob l-għoti ta’ assistenza monetarja lill-vittma ta’ reat.

L-aħħar aġġornament: 18/05/2023

Il-verzjoni bil-lingwa nazzjonali hija ġestita mill-Istat Membru rispettiv. It-traduzzjonijiet saru mis-servizz tal-Kummissjoni Ewropea. Jista' jkun hemm xi tibdil imdaħħal fl-oriġinal mill-awtorità nazzjonali kompetenti li jkun għadu ma jidhirx fit-traduzzjonijiet. Il-Kummissjoni Ewropea ma taċċettax responsabbilta jew kwalunkwe tip ta' tort fir-rigward ta' kull informazzjoni jew dejta li tinsab jew li hemm referenza għaliha f'dan id-dokument. Jekk jogħġbok irreferi għall-avviż legali sabiex tiċċekkja r-regoli dwar id-drittijiet tal-awtur għall-Istati Membri responsabbli minn din il-paġna.