Kumpens għall-vittmi tal-kriminalità

Danimarka

Il-kontenut ipprovdut minn
Danimarka

SIB QRATI/AWTORITAJIET KOMPETENTI

L-għodda ta' tiftix hawn taħt se tgħinek tidentifika qorti/qrati jew awtorità(jiet) kompetenti għal strument legali Ewropew speċifiku. Jekk jogħġbok innota li għalkemm sar kull sforz biex tiġi aċċertata l-preċiżjoni tar-riżultati, jista' jkun hemm xi każijiet eċċezzjonali li jikkonċernaw id-determinazzjoni ta' kompetenza li mhumiex neċessarjament koperti.

Danimarka

Kumpens għall-Vittmi ta' Reati


*input mandatarju

Lingwi li bihom jistgħu jintbagħtu r-rikorsi

Il-Bord tal-Kumpens (‘Erstatningsnævnet’) jaċċetta d-Daniż jew l-Ingliż għat-talbiet fid-Danimarka.

Id-Danimarka kkonkludiet Konvenzjoni Lingwistika mal-pajjiżi Nordiċi l-oħrajn, jiġifieri l-Finlandja, l-Iżlanda, in-Norveġja u l-Iżvezja u skont din il-Konvenzjoni, iċ-ċittadini ta' dawn il-pajjiżi jistgħu jużaw il-lingwa tagħhom f'pajjiż Nordiku ieħor. Il-lingwi inklużi fil-Konvenzjoni huma d-Daniż, il-Finlandiż, l-Iżlandiż, in-Norveġiż u l-Iżvediż.

Formoli ta' rikors għall-kumpens

Fis-sit tal-Bord, http://www.erstatningsnaevnet.dk/, taħt it-tab "Selvbetjening", issib bosta formoli, fosthom formola għal talba kemm bid-Daniż u kemm bl-Ingliż.

L-aħħar aġġornament: 03/08/2023

Il-verzjoni bil-lingwa nazzjonali hija ġestita mill-Istat Membru rispettiv. It-traduzzjonijiet saru mis-servizz tal-Kummissjoni Ewropea. Jista' jkun hemm xi tibdil imdaħħal fl-oriġinal mill-awtorità nazzjonali kompetenti li jkun għadu ma jidhirx fit-traduzzjonijiet. Il-Kummissjoni Ewropea ma taċċettax responsabbilta jew kwalunkwe tip ta' tort fir-rigward ta' kull informazzjoni jew dejta li tinsab jew li hemm referenza għaliha f'dan id-dokument. Jekk jogħġbok irreferi għall-avviż legali sabiex tiċċekkja r-regoli dwar id-drittijiet tal-awtur għall-Istati Membri responsabbli minn din il-paġna.