Kumpens għall-vittmi tal-kriminalità

Estonja

Il-kontenut ipprovdut minn
Estonja

Lingwi li bihom jistgħu jintbagħtu r-rikorsi

l-Estonjan

Formoli ta' rikors għall-kumpens

Il-formula ta’ applikazzjoni għall-kumpens hija disponibbli fuq is-sit web tal-Bord tal-Assigurazzjoni Soċjali

L-aħħar aġġornament: 15/08/2019

Il-verzjoni bil-lingwa nazzjonali hija ġestita mill-Istat Membru rispettiv. It-traduzzjonijiet saru mis-servizz tal-Kummissjoni Ewropea. Jista' jkun hemm xi tibdil imdaħħal fl-oriġinal mill-awtorità nazzjonali kompetenti li jkun għadu ma jidhirx fit-traduzzjonijiet. Il-Kummissjoni Ewropea ma taċċettax responsabbilta jew kwalunkwe tip ta' tort fir-rigward ta' kull informazzjoni jew dejta li tinsab jew li hemm referenza għaliha f'dan id-dokument. Jekk jogħġbok irreferi għall-avviż legali sabiex tiċċekkja r-regoli dwar id-drittijiet tal-awtur għall-Istati Membri responsabbli minn din il-paġna.