Kumpens għall-vittmi tal-kriminalità

Finlandja

Il-kontenut ipprovdut minn
Finlandja

SIB QRATI/AWTORITAJIET KOMPETENTI

L-għodda ta' tiftix hawn taħt se tgħinek tidentifika qorti/qrati jew awtorità(jiet) kompetenti għal strument legali Ewropew speċifiku. Jekk jogħġbok innota li għalkemm sar kull sforz biex tiġi aċċertata l-preċiżjoni tar-riżultati, jista' jkun hemm xi każijiet eċċezzjonali li jikkonċernaw id-determinazzjoni ta' kompetenza li mhumiex neċessarjament koperti.

Finlandja

Kumpens għall-Vittmi ta' Reati


*input mandatarju

Lingwi li bihom jistgħu jintbagħtu r-rikorsi

Il-Finlandiż, l-Iżvediż u l-Ingliż.

Formoli ta' rikors għall-kumpens

Formola tad-domanda:

Formola tad-domanda (bil-Finlandiż) PDF (315 Kb) fi

Formola tad-domanda (bl-Iżvediż) PDF (377 Kb) fi

Formola tad-domanda (bl-Ingliż) PDF (299 Kb) fi

Ikkompila u ssottometti d-dossier u l-formola tad-domanda:

Tista’ tissottometti d-domanda tiegħek b’mod elettroniku billi tuża s-servizz ta’ messaġġi siguri https://turvaviesti.valtiokonttori.fi/ jew bil-posta lil: Valtiokonttori, PL 550, 00054 Valtiokonttori

Tista’ tapplika wkoll għal kumpens permezz tas-servizz tal-klijenti online tagħna. Aħna nużaw is-servizz web Suomi.fi, li huwa servizz ta’ identifikazzjoni komuni għall-awtoritajiet pubbliċi. Tista’ tuża l-kodiċijiet bankarji Finlandiżi, iċ-ċertifikat mobbli jew il-karta taċ-ċertifikat tiegħek għall-identifikazzjoni.

https://asiointipalvelu.valtiokonttori.fi/etusivu/.

L-aħħar aġġornament: 21/02/2024

Il-verzjoni bil-lingwa nazzjonali hija ġestita mill-Istat Membru rispettiv. It-traduzzjonijiet saru mis-servizz tal-Kummissjoni Ewropea. Jista' jkun hemm xi tibdil imdaħħal fl-oriġinal mill-awtorità nazzjonali kompetenti li jkun għadu ma jidhirx fit-traduzzjonijiet. Il-Kummissjoni Ewropea ma taċċettax responsabbilta jew kwalunkwe tip ta' tort fir-rigward ta' kull informazzjoni jew dejta li tinsab jew li hemm referenza għaliha f'dan id-dokument. Jekk jogħġbok irreferi għall-avviż legali sabiex tiċċekkja r-regoli dwar id-drittijiet tal-awtur għall-Istati Membri responsabbli minn din il-paġna.