Kumpens għall-vittmi tal-kriminalità

Irlanda

Il-kontenut ipprovdut minn
Irlanda

Lingwi li bihom jistgħu jintbagħtu r-rikorsi

L-Ingliż u l-Irlandiż

Formoli ta' rikors għall-kumpens

Dan il-link hawn taħt se twasslek għall-paġna web il-ġdida ddedikata tad-Dipartiment tal-Ġustizzja li tikkonċerna l-Iskema ta’ Kumpens għal Korrimenti Kriminali.

https://www.gov.ie/en/campaigns/0bff8-criminal-injuries-compensation-scheme/?referrer=http://www.gov.ie/criminalinjuries/

L-aħħar aġġornament: 18/05/2023

Il-verzjoni bil-lingwa nazzjonali hija ġestita mill-Istat Membru rispettiv. It-traduzzjonijiet saru mis-servizz tal-Kummissjoni Ewropea. Jista' jkun hemm xi tibdil imdaħħal fl-oriġinal mill-awtorità nazzjonali kompetenti li jkun għadu ma jidhirx fit-traduzzjonijiet. Il-Kummissjoni Ewropea ma taċċettax responsabbilta jew kwalunkwe tip ta' tort fir-rigward ta' kull informazzjoni jew dejta li tinsab jew li hemm referenza għaliha f'dan id-dokument. Jekk jogħġbok irreferi għall-avviż legali sabiex tiċċekkja r-regoli dwar id-drittijiet tal-awtur għall-Istati Membri responsabbli minn din il-paġna.