Kumpens għall-vittmi tal-kriminalità

Malta

Il-kontenut ipprovdut minn
Malta

Lingwi li bihom jistgħu jintbagħtu r-rikorsi

Il-lingwi li bihom l-applikazzjoni hi aċċettata huma l-Malti jew l-Ingliz.

Formoli ta' rikors għall-kumpens

Il-Formola għall-kumpens tinsab f'din il-link: https://eforms.gov.mt/pdfforms.aspx?fid=pjd010e

L-aħħar aġġornament: 25/03/2023

Il-verzjoni bil-lingwa nazzjonali hija ġestita mill-Istat Membru rispettiv. It-traduzzjonijiet saru mis-servizz tal-Kummissjoni Ewropea. Jista' jkun hemm xi tibdil imdaħħal fl-oriġinal mill-awtorità nazzjonali kompetenti li jkun għadu ma jidhirx fit-traduzzjonijiet. Il-Kummissjoni Ewropea ma taċċettax responsabbilta jew kwalunkwe tip ta' tort fir-rigward ta' kull informazzjoni jew dejta li tinsab jew li hemm referenza għaliha f'dan id-dokument. Jekk jogħġbok irreferi għall-avviż legali sabiex tiċċekkja r-regoli dwar id-drittijiet tal-awtur għall-Istati Membri responsabbli minn din il-paġna.