Kumpens għall-vittmi tal-kriminalità

Portugall

Il-kontenut ipprovdut minn
Portugall

Lingwi li bihom jistgħu jintbagħtu r-rikorsi

Il-Portugiż u l-Ingliż.

Formoli ta' rikors għall-kumpens

Il-formoli ġew approvati bid-Digriet Nru 403/2012 tas-7 ta’ Diċembru 2012.

Il-formoli huma disponibbli f’format elettroniku fis-sit web tal-Kummissjoni għall-Protezzjoni tal-Vittmi ta’ Reati (Comissão de Proteção às Vítimas de Crimes).

L-aħħar aġġornament: 10/05/2021

Il-verzjoni bil-lingwa nazzjonali hija ġestita mill-Istat Membru rispettiv. It-traduzzjonijiet saru mis-servizz tal-Kummissjoni Ewropea. Jista' jkun hemm xi tibdil imdaħħal fl-oriġinal mill-awtorità nazzjonali kompetenti li jkun għadu ma jidhirx fit-traduzzjonijiet. Il-Kummissjoni Ewropea ma taċċettax responsabbilta jew kwalunkwe tip ta' tort fir-rigward ta' kull informazzjoni jew dejta li tinsab jew li hemm referenza għaliha f'dan id-dokument. Jekk jogħġbok irreferi għall-avviż legali sabiex tiċċekkja r-regoli dwar id-drittijiet tal-awtur għall-Istati Membri responsabbli minn din il-paġna.