Kumpens għall-vittmi tal-kriminalità

Spanja

Il-kontenut ipprovdut minn
Spanja

Lingwi li bihom jistgħu jintbagħtu r-rikorsi

l-Ispanjol.

Formoli ta' rikors għall-kumpens

Il-formularju PDF (75 Kb) es biex tintbagħat talba għal kumpens f’sitwazzjonijiet transfruntiera

Il-formularju PDF (53 Kb) es biex jintbagħtu deċiżjonijiet dwar talba għal kumpens f’sitwazzjonijiet transfruntiera

L-aħħar aġġornament: 01/08/2022

Il-verzjoni bil-lingwa nazzjonali hija ġestita mill-Istat Membru rispettiv. It-traduzzjonijiet saru mis-servizz tal-Kummissjoni Ewropea. Jista' jkun hemm xi tibdil imdaħħal fl-oriġinal mill-awtorità nazzjonali kompetenti li jkun għadu ma jidhirx fit-traduzzjonijiet. Il-Kummissjoni Ewropea ma taċċettax responsabbilta jew kwalunkwe tip ta' tort fir-rigward ta' kull informazzjoni jew dejta li tinsab jew li hemm referenza għaliha f'dan id-dokument. Jekk jogħġbok irreferi għall-avviż legali sabiex tiċċekkja r-regoli dwar id-drittijiet tal-awtur għall-Istati Membri responsabbli minn din il-paġna.