Schadeloosstelling van slachtoffers van misdrijven

Oostenrijk

Inhoud aangereikt door
Oostenrijk

Talen voor het verzenden van de aanvragen

Conform artikel 11, lid 1, onder a) en b), van Richtlijn 2004/80/EG van de Raad van 29 april 2004 betreffende de schadeloosstelling van slachtoffers van misdrijven wordt naast het Duits ook het Engels aanvaard.

Aanvraagformulieren voor schadeloosstelling

Formulier voor een aanvraag tot schadeloosstelling op grond van de Oostenrijkse wet betreffende slachtoffers van misdrijven (Verbrechensopfergesetz) PDF (52 Kb) de

Laatste update: 11/12/2023

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.