Schadeloosstelling van slachtoffers van misdrijven

Kroatië

Inhoud aangereikt door
Kroatië

Talen voor het verzenden van de aanvragen

Voor aanvragen en verzoeken wordt het Kroatisch aanvaard.

Aanvraagformulieren voor schadeloosstelling

De formulieren voor het aanvragen van schadeloosstelling zijn beschikbaar op de website van het ministerie van Justitie, zowel in het Kroatisch als in het Engels.

Link:

https://mpu.gov.hr/dokumenti/10?page=1&tag=-1&tip2=&Datumod=&Datumdo=&pojam=compensation

https://mpu.gov.hr/UserDocsImages//dokumenti/%C5%BDrtve%20i%20svjedoci//Obrazac%20zahtjeva%20za%20novcanu%20naknadu%20zrtvama%20kaznenih%20djela.pdf

Laatste update: 26/03/2024

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.