Schadeloosstelling van slachtoffers van misdrijven

Tsjechië

Inhoud aangereikt door
Tsjechië

BEVOEGDE GERECHTEN ZOEKEN

Met onderstaande zoekfunctie kunt u rechtbanken/autoriteiten vinden die voor een bepaald Europees rechtsinstrument bevoegd zijn. Hoewel we er alles aan hebben gedaan om de resultaten betrouwbaar te maken, kunnen we onvolkomenheden niet uitsluiten.

Tsjechië

Schadevergoeding voor slachtoffers van misdrijven


*verplichte invoer

Talen voor het verzenden van de aanvragen

Verzoekschriften moeten in het Tsjechisch worden ingediend.

Aanvraagformulieren voor schadeloosstelling

Let op: de oorspronkelijke versie van deze pagina (Tsjechisch) is onlangs gewijzigd. Aan de vertaling in het Nederlands wordt momenteel gewerkt.
De volgende vertalingen zijn al beschikbaar

Verzoekschriften kunnen worden ingediend met behulp van een formulier dat te vinden is op de website van het Tsjechische ministerie van Justitie. Het is echter niet verplicht het formulier te gebruiken en de verzoekschriftprocedure kan worden ingeleid op basis van een indiening waaruit duidelijk blijkt dat de indiener financiële bijstand verlangt voor een slachtoffer van een misdrijf.

Laatste update: 10/05/2021

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.