Schadeloosstelling van slachtoffers van misdrijven

Denemarken

Inhoud aangereikt door
Denemarken

BEVOEGDE GERECHTEN/AUTORITEITEN ZOEKEN

Met onderstaande zoekfunctie kunt u rechtbanken/autoriteiten vinden die voor een bepaald Europees rechtsinstrument bevoegd zijn. Hoewel we er alles aan hebben gedaan om de resultaten betrouwbaar te maken, kunnen we onvolkomenheden niet uitsluiten.

Denemarken

Schadevergoeding voor slachtoffers van misdrijven


*verplichte invoer

Talen voor het verzenden van de aanvragen

Het Deense Comité voor de schadeloosstelling van slachtoffers van misdrijven ("Erstatningsnævnet") aanvaardt aanvragen die in het Deens of het Engels zijn opgesteld.

Denemarken heeft een Taalconventie gesloten met de andere noordse landen, namelijk Finland, IJsland, Noorwegen en Zweden, op grond waarvan burgers van deze landen hun eigen taal mogen gebruiken in een ander noords land. De onder de Taalconventie vallende talen zijn het Deens, het Fins, het IJslands, het Noors en het Zweeds.

Aanvraagformulieren voor schadeloosstelling

Diverse formulieren, waaronder een aanvraagformulier, zijn zowel in het Deens als in het Engels te vinden op de website van het Comité (http://www.erstatningsnaevnet.dk/), onder de tab "selvbetjening" (zelfbediening)

Laatste update: 03/08/2023

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.