Schadeloosstelling van slachtoffers van misdrijven

Duitsland

Inhoud aangereikt door
Duitsland

BEVOEGDE GERECHTEN/AUTORITEITEN ZOEKEN

Met onderstaande zoekfunctie kunt u rechtbanken/autoriteiten vinden die voor een bepaald Europees rechtsinstrument bevoegd zijn. Hoewel we er alles aan hebben gedaan om de resultaten betrouwbaar te maken, kunnen we onvolkomenheden niet uitsluiten.

Duitsland

Schadevergoeding voor slachtoffers van misdrijven


*verplichte invoer

Talen voor het verzenden van de aanvragen

De aanvraag tot schadeloosstelling en de voor de aanvraag relevante documenten worden in alle officiële talen van de EU aanvaard. Instanties kunnen ook informatie uitwisselen in alle officiële talen van de EU (de artikelen 7 tot en met 10).

Aanvraagformulieren voor schadeloosstelling

Aanvraag tot schadeloosstelling voor slachtoffers van geweldmisdrijven PDF (387 Kb) de

Informatie over aanvragen tot schadeloosstelling voor slachtoffers van geweldmisdrijven PDF (137 Kb) de

Laatste update: 22/06/2020

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.