Schadeloosstelling van slachtoffers van misdrijven

Griekenland

Inhoud aangereikt door
Griekenland

Talen voor het verzenden van de aanvragen

De officiële taal voor de indiening van de aanvraag en de uitwisseling van informatie, gegevens en bewijsstukken is het Grieks.

Aanvraagformulieren voor schadeloosstelling

Het aanvraagformulier voor schadeloosstelling van slachtoffers is te vinden op de website van het ministerie van Justitie, Transparantie en Mensenrechten, via de volgende link:

http://www.ministryofjustice.gr/site/LinkClick.aspx?fileticket=rytwEr1HmLM%3d&tabid=151

Laatste update: 04/08/2022

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.